Etälenkkeily tukee työhyvinvointia ja oppimista

Ulkoilu ja kävely tehostavat oppimista, ne ovat tutkitusti loistava tapa edistää palautumista ja työhyvinvointia. Yhdessä Ovesta Ulos on tuotteistanut etälenkkeilypalvelunsa myös erityisesti yritysten tarpeisiin sopivaksi. Yrityksille suunnitellussa palvelussa terveelliseen omatahtiseen liikkumiseen yhdistetään vahvasti henkilöstön osaamisen kasvattaminen, palautumisen tukeminen, sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Yhdessä Ovesta Ulos Etälenkit™ on uusi palvelu, jossa henkilöstö liikkuu omaan tahtiin omilla tahoillaan ryhmäpuhelun kautta yhdessä keskustellen. Lenkkejä vetää Yhdessä Ovesta Ulos™ -ohjaaja, joka virittää lenkkeilijöitä keskusteluun tietyn teeman ympärille, tarjoaa aiheesta tietoa ja ohjaa harjoituksia. Lenkeillä käsitellään vuorovaikutteisesti eri teemoja asiakasyrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Palvelun keskeinen tavoite on käsiteltävien asioiden jalkauttaminen aidosti osaksi työpaikan ja työntekijöiden arkea. Lenkit ovat maltillisen mittaisia ja jakavat opittavan asian pieniksi paloiksi arjen muun tekemisen lomaan. Paikasta riippumaton valmennus jakautuu kertaluontoisuuden sijaan pitkälle aikajaksolle, jolloin se tulee osaksi rutiineja. Ulkoilu ja liikkuminen herättelevät aisteja monipuolisesti ja etälenkkeily edistää tätä kautta oppimista.

– Paitsi liikkumista lisäävä valmennustapa itsessään, niin myös sisällöt on valittu niin, että ne edistävät osaltaan työhyvinvointia, kertoo palvelun ideoinut Katariina Sampinen.

Tampereen yliopiston psykologian tutkimusprojektin ”Työstä palautuminen työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen” mukaan, jo 15 minuutin mittaisella työpäivän keskellä olevalla puistokävelyllä on havaittavia vaikutuksia. Kävely auttaa tutkimuksen mukaan lisäten keskittymiskykyä, laskien verenpainetta, ja vähentäen väsymyksen tunnetta iltapäivällä ennen kotiin lähtöä. Työpäivän aikainen palautuminen tukee myös vapaa-ajalla tapahtuvaa palautumista. 

– Istuma- ja päätetyötä tekeville työpäivän katkaiseva etälenkki raikkaassa ulkoilmassa tarjoaa fyysistä palautumista, sekämahdollisuuden henkiseen palautumiseen, kuvailee valmennusten sisältöjä suunnitellut Sini Piintilä.

Yhdessä Ovesta Ulos Etälenkit™ tuovat etuja työyhteisöihin, joissa etätyötä tehdään paljon ja työyhteisö on hajallaan. Ihminen on laumaeläin, jonka viihtymistä ja jaksamista työssä lisää kokemus yhteisöllisyydestä, jota etälenkit osaltaan lisäävät. Yhdessä liikkuminen ja keskustelu antavat tilaa tutustumiselle ja yhteisöllisyyden kasvamiselle. 

Työantajan maine on noussut yhä tärkeämpään asemaan työntekijöiden keskuudessa. Usein tärkeämmäksi kriteeriksi työssä viihtymiseen nousee palkan sijaan työelämän laadulliset seikat. Työnantajan houkuttelevuus lisääntyykin huimasti, kun työntekijälle tarjotaan arkea tukevia palveluita. Moni arvostaa satunnaisia tykypäiviä enemmän arjen sujuvuutta ja elämänlaatua parantavia tukimuotoja.

– Työhyvinvointi on monen tekijän summa, joka syntyy pääasiassa arjen keskellä. Työnantajan on järkevää panostaa työntekijän jatkuvaan hyvinvointiin säännöllisillä työarkeen sulautuvilla toimilla yksittäisten tempausten sijaan,uskoo Sampinen.

– Etälenkki™ -palvelu tuo aidosti muutoksen työntekijöiden arkeen. Se ei tarjoa sellaisia välineitä, joiden käytöstä työntekijä jää yksin vastuuseen, täydentää Piintilä.

Vastaa