Urheiluseurat

Olympiakomitea on luonut hyvän pohjan seuratoiminnalle:

Seuran johtaminen

 • Seuralla on selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja ajantasaiset säännöt.
 • Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma.
 • Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla.
 • Seuran työntekijöillä on kirjallinen työsopimus ja työtehtävät on kuvattu kirjallisesti, mikäli seuralla on työntekijöitä.
 • Seuran kaikkien joukkueiden/ryhmien tilit ovat seuran valvonnassa ja tilinpäätöksessä.
 • Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. (=lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteen tarkastus)
 • Harrastajien mukaan saaminen ja seuratoimijoiden rekrytointi on suunnitelmallista.

Seuran urheilutoiminta

 • Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.
 • Lapsille ohjattu harjoittelu on monipuolista. Seura ei estä muiden lajien harrastamista.
 • Seura kannustaa harrastajia omaehtoiseen liikkumiseen.
 • Seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti. (vrt. käytöstavat, päihteet…)

Seuran viestintä

 • Seuralla on toimivat ja ajan tasalla olevat nettisivut.
 • Seuran kotisivuilla kerrotaan toiminnan oleellisimmat asiat seuran jäsenille ja muille kiinnostuneille, ennen kaikkea lasten vanhemmille.