Sponsorointi

Monen urheilijan ainoa mahdollisuus edetä urheilijanuralla, on löytää sponsoreita, jotka uskovat urheilijaan ja ovat valmiit ottamaan osan kustannuksista maksettavaksi.

Sponsoroijat haluavat useimmiten vastalahjaksi näkyvyyttä urheilijan mukana ja joissain tapauksissa urheilijasta tulee yrityksen ”työntekijä”, ”sanansaattaja” tai jopa edustaja.

Yrityksille sponsorointi on koko ajan kasvussa ja se nähdään enemmän markkinoinnin osana, ja urheilijan pitäisi myös ymmärtää tämä. Harvoin on tilanteita, missä sponsoroija hyvää hyvyyttään antaa rahaa, useimmiten halutaan jonkinlaista näkyvyyttä tai palveluita vastalahjaksi. Sponsoroinnin vahvuus on tunteissa. Esitteellä tai mainoksella ei saa ihmisiä huutamaan äänen sponsorin nimeä tai kantamaan sponsorin värejä.

Tässä hyvä teksti:

Urheiluseurat ja valioyksilöiksi haikailevat urheilijat huomio: Tehkää seuraavalle sponsorin metsästyskierrokselle ”tue minua tällä rahasummalla – saat tämän verran vastiketta” -taulukot ja menkää asiallisen blogin, kotisivun ja sosiaalisen median edustuksen kanssa tapaamaan firmoja. Tarjonnan kanssa voi, ja pitääkin olla luova. Mikä estää tarjoamasta esimerkiksi laji-intro päivää sponsorin henkilökunnalle, muutamaa videoblogia yrityksen tuotteiden käytöstä tai vaikka Facebook-postauksia sponsoreiden ajankohtaisista asioista? Kun teillä on lähtöasetelmat sponsorinhankintaan kunnossa, tuloksetkin ovat paremmat. Aivan kuten urheilussa yleensäkin. Lähde

Tärkeintä ei ole sponsorointi

Hyödyntäminen on sponsoroinnin a ja o. Sponsorointi ei huipennu sopimuksen kirjoittamiseen, vaan alkaa siitä. Hyödyntämisbudjetin pitäisi olla moninkertainen sponsorointisummaan verrattuna. Sponsoroinnin hyödyntämisessä on rajana vain taivas ja mielikuvitus. Sponsorointia voi hyödyntää niin somessa, yrityksen omilla nettisivuilla, tapahtumissa, yhteismarkkinoinnissa muiden toimijoiden kanssa, ostetussa ja omassa mediassa, sisäisessä viestinnässä, aivan kaikissa kanavissa. Monet kansainväliset vedonlyöntitoimistot sponsoroivat urheiliijoita ja urheiluseuroja positiivisen näkyvyyden takia, sillä vedonvälittäjät haluavat assosioida itsensä samaan kategoriaan huippusuosittujen urheilijoiden kanssa. (lähde: Vedonlyontiyhtiot.com).

Urheilun sponsorointi yrityksen näkokulmasta

Urheilun sponsorointi tarjoaa yrityksille useita mahdollisuuksia ja etuja yrityksen näkökulmasta. Tässä on joitakin tärkeitä näkökohtia urheilun sponsoroinnista:

 1. Brändinäkyvyys ja mainonta: Urheilusponsorointi tarjoaa yritykselle näkyvyyttä ja mainostilaa. Sponsorointi mahdollistaa yrityksen brändin esilläolon urheilutapahtumissa, kilpailuissa ja muissa urheilullisissa yhteyksissä. Tämä voi johtaa laajempaan tietoisuuteen yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista.
 2. Kohderyhmän tavoittaminen: Urheilu houkuttelee laajan kohderyhmän, joka voi olla yritykselle strategisesti tärkeä. Sponsorointi tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa urheilun ystäviä, faniryhmiä ja kohderyhmää, jotka ovat kiinnostuneita kyseisestä lajista tai tapahtumasta. Tämä auttaa yritystä saavuttamaan potentiaalisia asiakkaita ja luomaan suhdetta heihin.
 3. Brändin arvon ja imagon vahvistaminen: Yrityksen yhdistäminen urheiluun voi vahvistaa sen brändin arvoa ja imagoa. Urheilusponsorointi voi tuoda yritykselle positiivista mielikuvaa, urheilullisuutta, menestystä ja intohimoa. Tämä voi auttaa erottumaan kilpailijoista ja luomaan positiivisia mielleyhtymiä kuluttajien mielessä.
 4. Suhteiden luominen ja verkostoituminen: Urheilun sponsorointi tarjoaa mahdollisuuden luoda suhteita ja verkostoitua niin urheilijoiden, joukkueiden, tapahtumajärjestäjien kuin muiden yritystenkin kanssa. Tämä voi johtaa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin.
 5. Yhteisöllinen sitoutuminen ja vastuullisuus: Urheilun sponsorointi voi olla osa yrityksen vastuullisuusstrategiaa ja yhteiskunnallista sitoutumista. Tukemalla urheilua ja sen kehitystä, yritys voi osoittaa välittävänsä yhteisöstä ja tukevansa terveitä elämäntapoja, nuorten liikuntaa tai muita tärkeitä arvoja.

On kuitenkin tärkeää huomata, että urheilun sponsorointi vaatii huolellista suunnittelua, sopivan kumppanin valintaa ja tavoitteiden määrittelyä. On tärkeää varmistaa, että sponsorointi tukee yrityksen brändiä ja liiketotoimintaa. Sponsoroinnin on oltava linjassa yrityksen strategian ja arvojen kanssa.

Lisäksi on tärkeää seurata sponsoroinnin tehokkuutta ja ROI:ta (Return on Investment). Tämä voidaan tehdä seuraamalla brändinäkyvyyttä, myyntilukuja, asiakas- ja kuluttajatutkimuksia sekä muuta relevanttia dataa. Näin yritys voi arvioida, onko sponsorointi tuottanut odotettuja tuloksia ja tuonut liiketoiminnallista hyötyä.

On myös hyvä muistaa, että urheilun sponsorointi ei rajoitu vain suuriin tapahtumiin tai ammattilaisjoukkueisiin. Paikalliset urheiluseurat ja tapahtumat voivat tarjota arvokkaita mahdollisuuksia yrityksille tavoittaa paikallista yhteisöä ja rakentaa vahvoja siteitä asiakkaisiin.

Lopuksi, yrityksen on tärkeää tehdä selkeä sponsorointistrategia, asettaa tavoitteet ja mitata tuloksia. Kommunikaatio on myös avainasemassa: yrityksen tulisi viestiä selkeästi sponsoroinnin taustasta, tavoitteista ja siitä, miten se tukee yrityksen arvoja ja brändiä.

Kokonaisuudessaan urheilun sponsorointi voi olla tehokas markkinointiväline, joka tarjoaa yritykselle näkyvyyttä, mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisöjä, vahvistaa brändiä ja luoda suhteita. Kun se toteutetaan strategisesti ja huolella, urheilun sponsorointi voi tuoda monia hyötyjä ja kasvattaa yrityksen menestystä.

Sponsoroinnin mahdollisuudet seuralle ja yksittäiselle urheilijalle

Sponsorointi tarjoaa sekä seuroille että yksittäisille urheilijoille useita mahdollisuuksia. Tässä on joitakin tapoja, joilla sponsorointi voi hyödyttää sekä seuraa että yksittäistä urheilijaa:

Seuralle:

 1. Taloudellinen tuki: Sponsorit voivat tarjota taloudellista tukea seuralle, joka auttaa kattamaan toimintakustannuksia, kuten valmennuksen, harjoitusmaksut, kilpailukulut ja varusteet. Tämä mahdollistaa seuran kehittämisen ja laadukkaan toiminnan tarjoamisen jäsenille.
 2. Brändinäkyvyys ja mainonta: Seurojen sponsorit voivat saada näkyvyyttä ja mainostilaa seuran tapahtumissa, kilpailuissa, verkkosivuilla, some-kanavissa ja materiaaleissa. Tämä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tavoittaa seuran jäsenet ja yleisö sekä rakentaa brändiä ja markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan.
 3. Yhteistyömahdollisuudet: Sponsorit voivat tuoda seuralle yhteistyömahdollisuuksia, kuten ammattilaistason valmennusta, asiantuntija-apua, markkinointitukea tai liiketoiminnallista mentorointia. Tällainen yhteistyö voi auttaa seuraa kehittymään ja tarjota lisäarvoa jäsenille.
 4. Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen: Sponsorointi voi tuoda seuralle mahdollisuuksia verkostoitua ja luoda suhteita muiden yritysten, organisaatioiden tai muiden seurojen kanssa. Tämä voi johtaa uusiin kumppanuuksiin, yhteistyöhön ja mahdollisuuksiin esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä tai yhteisten projektitoteutuksessa.

Yksittäiselle urheilijalle:

 1. Taloudellinen tuki: Sponsorit voivat tarjota taloudellista tukea yksittäisille urheilijoille, mikä auttaa kattamaan harjoittelu-, matka- ja kilpailukustannuksia. Tämä mahdollistaa urheilijan keskittymisen harjoitteluun ja kehittymiseen.
 2. Varusteet ja välineet: Sponsorit voivat tarjota urheilijoille laadukkaita varusteita ja välineitä, kuten urheiluvaatteita, kengät, mailat tai urheiluvälineitä. Tällainen tuki varmistaa, että urheilijalla on tarvittavat varusteet parhaan suorituksen saavuttamiseksi.
 3. Valmennus- ja asiantuntijatuki: Sponsorit voivat tuoda urheilijalle valmennus- ja asiantuntijatukea. Tämä voi sisältää esimerkiksi valmentajan, fyysisen valmentajan, ravitsemusasiantuntijan tai henkisen valmentajan palveluita. Tällainen tuki auttaa urheilijaa kehittymään, parantamaan suorituskykyään ja saavuttamaan tavoitteitaan.
 4. Brändiyhteistyö ja markkinointi: Sponsorointi voi tarjota urheilijalle mahdollisuuksia brändiyhteistyöhön, jossa urheilija toimii yrityksen edustajana tai brändilähettiläänä. Tämä voi sisältää esimerkiksi mainoskampanjoissa esiintymistä, tuotepromootiota tai osallistumista yrityksen tapahtumiin. Tällainen yhteistyö voi tarjota urheilijalle näkyvyyttä, taloudellista hyötyä ja lisäarvoa urheilu-uran rinnalla.
 5. Verkostoituminen ja uramahdollisuudet: Sponsorointi voi auttaa urheilijaa verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten, yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tämä voi avata ovia uramahdollisuuksiin, kuten valmennustehtäviin, mediaesiintymisiin, konsultointiin tai sponsorin omien liiketoimintojen parissa työskentelyyn.

On tärkeää, että sponsorointi on molemmille osapuolille vastavuoroisesti hyödyllistä ja linjassa niiden tavoitteiden ja arvojen kanssa. Selkeät sopimukset ja hyvä kommunikaatio ovat avainasemassa sponsorointisopimuksen onnistumisen kannalta.